Kimia 9

(0 vlerësime)
Pa pagesë
Untitled

Kimia klasa 9

mesime, detyra , teste, eksperiemnte

testet te arritshemrise, detyra te garave

Veçoritë e kursit

  • Mësimet 29
  • Testet 3
  • Kohëzgjatja 1 vit
  • Niveli Fillestar
  • Gjuha Shqipe
  • Studentë 611
  • Vlerësimet Po
Prof. Islam Zuzaku ka mbaruar Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore në Departamentin e Kimisë, në Prishtinë. Është magjistër i shkencave të kimisë dhe kandidat për doktor shkence. Ka punuar në disa shkolla fillore dhe në shkollën e mesme të mjekësisë, kurse, aktualisht, punon në gjimnazin natyror "Xhavit Ahmeti" në Gjilan. Prof. Islami është ekspert i përpilimit të testeve, duke qenë, për tetë vjet, bashkëpunëtor i MASHT-it dhe përpilues i testit të maturës dhe shumë testeve të tjera për maturantë, të cilët synojnë të regjistrohen në mjekësi, farmaci, stomatologji etj. Nxënësit e prof. Islamit sot janë studentë të dalluar nëpër universitete të ndryshme ose janë kuadro të suksesshëm në profesionet tyre. Gjithashtu prof. Islami është edhe trajner i mësimdhënësve në programin "Mësimdhënia e lëndëve shkencore", i certifikuar nga GIZ-i dhe MASHT-i.

Vlerësimet

Vlerësimi mesatar

0
0 Vlerësimi

Vlerësim i detajuar

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Pa pagesë